admin
13-02-18 0 Odsłon

Praca na stanowisku:WYCHOWAWCA
wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej

Miejsce Pracy
Plebiscytowa 12, 41-717 Ruda Śląska, powiat: m. Ruda Śląska, woj: śląskie

Obowiązki:
1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi
przebywającymi w placówce.
2. Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku.
3. Udział w realizacji programów zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych
oraz programów zajęć rozwijających zainteresowania, dostosowanych do potrzeb
i możliwości dziecka.
4. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka zgodnie z obowiązującymi
standardami opieki
i wychowania,
5. Dbanie o stan zdrowia dziecka konsultacje z lekarzami specjalistami (w
zależności od potrzeb) i stosowanie się do zaleceń lekarskich, aplikowanie
zaleconych lekarstw.
6. Ścisła współpraca z psychologiem i pracownikiem socjalnym w zakresie
rozwiązywania problemów dziecka i jego rodziny.


Oferujemy:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie brutto: od 2 500 PLN
brutto

Opis


Wymagania
zawód: Wychowawca w placówkach oświatowych
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania: Kierunek / specjalność: Wykształcenie wyższe:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca
socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje
resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie
psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
Uprawnienia / umiejętności: W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi
może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w
stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało
potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Dane Pracodawcy
OŚRODEK POMOCY DZIECIOM I RODZINIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Polska
śląskie
m. Ruda Śląska
Ruda Śląska
Ruda Śląska Plebiscytowa 12

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.32 240-90-07
email:


Telefon: 32 240-90-07

QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV