admin
06-12-17 0 Odsłon


Praca na stanowisku:TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA)
terapeuta zajęciowy*

Miejsce Pracy
38-114 Niebylec 24, powiat: strzyżowski, woj: podkarpackie

Obowiązki:
Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami oraz ze społecznością lokalną,
wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.

Oferujemy:
Umowa zlecenie
Wynagrodzenie brutto: od 20 PLN
20 zł/h brutto
około 20 godzin

Opis


Wymagania
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania: Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym; 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; 5) zakładzie rehabilitacji; 6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2. Osoby świadczące usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: - umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; - kształtowania nawyków celowej aktywności; - prowadzenia treningu zachowań społecznych. Obywatelstwo polskie oraz pełna zdolność do czynności prawnych. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.Staż zgodnie z rozporządzeniem MPIPS z 22 września 2005

Dane Pracodawcy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu
Polska
podkarpackie
strzyżowski
Niebylec
Niebylec 24

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.17 2773046
email:


Telefon: 17 2773046

QR code

Inne oferty pracy:Donate Bitcoin

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Kategorie

Strona główna - Oferty Pracy

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV