admin
13-03-18 0 Odsłon

Praca na stanowisku:STAŻYSTA (DOCELOWO: PROTOKOLANTA SĄDOWEGO) W WYDZIALE ORZECZNICZYM (KONKURS: O. KDR. 110/ 66 /18)


pozostali pracownicy obsługi biurowej

Miejsce Pracy
Józefa Lompy 14, 40-040 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie

Obowiązki:
- Więcej informacji o ofercie na stronie: http://www.katowice-wschod.sr.gov.pl/!new/
- Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40- 040 Katowice, ogłasza konkurs na staż urzędniczy z oznaczeniem O. Kdr. 110/ 66 /18 na stanowisko stażysty (docelowo: protokolanta sądowego) w wydziale orzeczniczym .
Określenie wolnych stanowisk pracy: 3 stanowiska w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy o pracę. Ilość stanowisk pracy może ulec zwiększeniu.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Pracownik uczestniczy w stażu urzędniczym polegającym na poznaniu struktury sądu, funkcjonowania podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych, jak również trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty, jako urzędnika.
Staż obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, które polegają w szczególności na:
1.rejestracji wpływających wniosków, pism,
2.zakładaniu, szyciu, numerowaniu oraz bieżącym uzupełnianiu akt,
3.sporządzaniu wezwań, zawiadomień, wokand i odezw,
4.protokołowaniu na wyznaczonych rozprawach i posiedzeniach.
- Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne 2240 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia. Praca na umowę o pracę. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Praca: 7:30-15:30 -plus ewentualne dyżury.
Określenie wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy:
1.pełna zdolność do czynności prawnych,
2.nieposzlakowana opinia,
3.niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4.nie prowadzenie wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5.wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny,
6.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7.znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków urzędnika,
8.umiejętność biegłego i bezbłędnego pisania pod dyktando na klawiaturze komputera,
9.znajomość przepisów prawa dotyczących ustroju sądów powszechnych oraz pracowników sądów.

Określenie wymagań dodatkowych związanych ze stanowiskiem pracy:
1.umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office),
2.komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość, odporność na stres,
3.wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
4.umiejętność współpracy oraz planowania i organizacji pracy własnej.


Oferujemy:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie brutto: od 2 240 PLN
Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne 2240 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia. Praca na umowę o pracę. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opis


Wymagania
wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Inne wymagania: Określenie wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy:
1.pełna zdolność do czynności prawnych,
2.nieposzlakowana opinia,
3.niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4.nie prowadzenie wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5.wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny,
6.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7.znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków urzędnika,
8.umiejętność biegłego i bezbłędnego pisania pod dyktando na klawiaturze komputera,
9.znajomość przepisów prawa dotyczących ustroju sądów powszechnych oraz pracowników sądów.

Określenie wymagań dodatkowych związanych ze stanowiskiem pracy:
1.umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office),
2.komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość, odporność na stres,
3.wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
4.umiejętność współpracy oraz planowania i organizacji pracy własnej.


Dane Pracodawcy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
Polska
śląskie
m. Katowice
Katowice
Katowice Józefa Lompy 14

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.
email:ok@katowice-wschod.sr.gov.pl
www.katowice-wschod.sr.gov.pl


QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV