admin
15-02-18 0 Odsłon

Praca na stanowisku:STAŻ URZĘDNICZY - STANOWISKO KSIĘGOWA
księgowy

Miejsce Pracy
Pl. Gabriela Narutowicza 4, 09-400 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie

Obowiązki:
Do zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie księgowanie dokumentów związanych z postępowaniem sądowym.


Oferujemy:
Umowa o pracę na okres próbny
Wynagrodzenie brutto: od 2 100 PLN
do uzgodnienia

Opis


Wymagania
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Inne wymagania: Wymagania:
kandydat winien spełniać warunki określone wart. 2 pkt 1 - 6 ustawy z 18.12.1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 246,
z późno zm. ) oraz załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury ( ... ) ( Dz. U. z 2017 r. poz.
485) :
1. pełna zdolność do czynności prawnych,
2. wykształcenie wyższe ekonomiczne ( preferowane kierunki - rachunkowość i finanse ),
3. nieposzlakowana opinia,
4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. nie prowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

ponadto:
1. biegła umiejętność obsługi komputera, w tym korzystanie z aplikacji biurowych (Word i Excel),
2. umiejętność obsługi informatycznych programów finansowo - księgowych ( preferowana znajomość systemu SAP ),
3. znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów, a w szczególności następujących przepisów:
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późno zm. ),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późno zm. ),
- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1476 ),
- rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. - Dz. U. z 2015 r. poz. 1542),
4. umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem,
5. kreatywność,
6. komunikatywność,
7. zdolność analitycznego myślenia,
8. odporność na stres,
9. umiejętność pracy w zespole,
10. kultura osobista.


Dane Pracodawcy
Sąd Okręgowy w Płocku
Polska
mazowieckie
m. Płock
Płock
Płock Pl. Gabriela Narutowicza 4

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.
email:QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV