admin
04-12-17 0 Odsłon


Praca na stanowisku:SPECJALISTA-LEKARZ SŁUŻBY ZDROWIA ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU
lekarz

Miejsce Pracy
Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, powiat: raciborski, woj: śląskie

Obowiązki:
Główne obowiązki:
wykonywanie specjalistycznych badań lekarskich funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i kandydatów do pracy i służby w zakresie medycyny pracy: badań okresowych, wstępnych, kontrolnych oraz innych wynikających z przepisów medycyny pracy;
wykonywanie badań kierowców;
dokumentowanie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w niezbędnej dokumentacji medycznej: książki przyjęć pacjentów, karty szczepień, karty zdrowia badań okresowych, karty obiegowe;
udział w planowaniu oraz przeprowadzanie szczepień ochronnych funkcjonariuszy i pracowników;
przeprowadzanie zajęć realizowanych w ramach programu szkoleń sanitarnych i medycznych dla funkcjonariuszy i pracowników;
organizacja i prowadzenie zabezpieczeń medycznych;
dokonywanie przyjęć ambulatoryjnych osób uprawnionych wg harmonogramu;
orzekanie o stanie zdrowia osób zatrzymanych;
wytwarzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowe rozliczanie się i archiwizacja posiadanych dokumentów.
Miejsce wykonywania pracy: ul. Dąbrowskiego 2, 47 400 Racibórz.
Warunki pracy:
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań; praca przed monitorem, wymuszona pozycja ciała; niekorzystne czynniki psychospołeczne
miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.
Wykształcenie: wyższe medyczne (tytuł zawodowy lekarza) oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I stopnia.
Wymagania niezbędne:
uprawnienia do wykonywania zadań służby medycyny pracy określone w § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz.U.2012.53.);
umiejętności: konsultacji kwestii wrażliwych, asertywność, łatwość uczenia się, analityczne myślenie, komunikatywność;
minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie lekarza;
pozytywne zakończenie procedur sprawdzających wymaganych obowiązującymi przepisami na danym stanowisku pracy przez kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE.
Wymagania dodatkowe:
przeszkolenie w jednostce badawczo rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych
pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego;
uprawnienia do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców;
kwalifikacje do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych określone w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U.2016.849 j.t.)

Oferujemy:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN


Opis


Wymagania

Dane Pracodawcy
Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu
Polska
śląskie
raciborski
Racibórz
Racibórz Dąbrowskiego 2

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.32 414 41 39
email:
www.sm.strazgraniczna.pl

Telefon: 32 414 41 39

QR code

Inne oferty pracy:Donate Bitcoin

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Kategorie

Strona główna - Oferty Pracy

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV