admin
15-11-17 0 Odsłon

Praca na stanowisku:SEKRETARZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI W WYDZIALE BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNYM
(NR 8177)
pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

Miejsce Pracy
Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Obowiązki:
Przyjmowanie, wysyłanie, rejestrowanie korespondencji w systemie tardycyjnym oraz w elektronicznym systemie e-
DOK w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów;
Przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych
Inspektoratu - osobiście, telefonicznie oraz mailowo;
Wykonywanie zadań związanych z archiwizowaniem dokumentów;
Prowadzenie ewidencji delegacji pracowników Inspektoratu;
Rozliczanie kosztów korespondencji wychodzącej;
Obsługa urządzeń biurowych.

Oferujemy:
Umowa o pracę na okres próbny
Wynagrodzenie brutto: od 2 000 PLN
wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą

Opis


Wymagania
wykształcenie: średnie zawodowe
Inne wymagania: WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, skaner, laminarka;
kultura osobista i umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
umijętność obsługi komputera (środowisko Windows), Excel, poczta elektroniczna;
samodzielność, kreatywność i inicjatywa w działaniu;
pozytywne podejście do klienta;
umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej lub pracy biurowej
znajomość systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników e-DOK.

Dane Pracodawcy
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W BYDGOSZCZY
Polska
kujawsko-pomorskie
m. Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz Jagiellońska 10

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.
email:QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV