admin
06-12-17 0 Odsłon


Praca na stanowisku:PODINSPEKTOR DO SPRAW KADR I PŁAC
kierownik działu kadr i płac

Miejsce Pracy
Gdańska 12, 83-212 Bobowo, powiat: starogardzki, woj: pomorskie

Obowiązki:
Forma zatrudnienia:umowa o pracę,w wymiarze czasu pracy-1/8etatu (z możliwością zatrudnienia 1/8 etatu w Publicznym Przedszkolu, 1/8 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej,1/8/etatu GOKSiR) po dojściu do porozumienia z kierownictwem wymienionych jednostek.
1.Kompleksowe prowadzenie akt osobowych.
2.Sporządzanie umów o pracę.
3.Sporządzanie oraz wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia.
4. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich.
5.Prowadzenie dokumentacji pracowniczej wynikającej ze stosunku pracy zgodnie z przepisami ogólnymi i wewnętrznymi regulaminami.
6.Wprowadzanie danych dotyczących zatrudnienia i czasu pracy.
7.Rozliczanie i kontrola czasu pracy.
8.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji,robót publicznych i staży.
9.Prowadzenie ewidencji szkoleń.
10.Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
11.Sporzadzanie sprawozdań pzrewidzianych przepisami prawa.
12.Prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji.
13.W ramach obowiązków :
- naliczanie wynagrodzeń pracowników list płac,
- przygotowanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych,
- sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS,
- przygotowanie i rozliczanie wniosków o refundację do PUP,
- wydawanie skierowań na badania wstępne,okresowe i kontrolne.
14.Archiwizowanie dokumentacji wytwarzanej na stanowisku pracy.
15.Prowadzenie spraw związanych z BHP.
16.Prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z badaniami okresowymi,odzieżą ochronną,pracowniczymi książeczkami zdrowia,szkoleniami,z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników GOPS.
17.Współpraca z bankiem,ZUS-em,Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami.
18.Opracownie projektów statutu,uchwał,rególaminów,zarzadzeń kierownika,projektów umów oraz bieżąca ich aktalizacja.
19.Sprządzanie okresowych sprawozdań o stanie zatrudnienia jak również innych sprawozdań statystycznych zaleconych do wykonania doraźnie przez GUS i jednostki nadrzędne.
20.Wykonanie innych niż wymienione wyżej zadania,wydanych przez kierownika jednostki.

Oferujemy:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie brutto: od 1 050 PLN


Opis


Wymagania
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania: Pożądane:wykształcenie wyższe (preferowane na kierunku,administracja,ekonomia,zarządzanie i marketing)
staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej.

Dane Pracodawcy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie
Polska
pomorskie
starogardzki
Bobowo
Bobowo Gdańska 12

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.58 56 217 66
email:poczta@gopsbobowo.pl


Telefon: 58 56 217 66

QR code

Inne oferty pracy:Donate Bitcoin

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Kategorie

Strona główna - Oferty Pracy

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV