admin
16-02-17 0 Odsłon

Praca na stanowisku:OD ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO DO POMOCY TECHNICZNEJ
robotnik gospodarczy

Miejsce Pracy
Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie

Obowiązki:
Wykonywanie zadań konserwatorsko-porządkowych oraz transportowych, wszczególności:
a) systematyczne dokonywanie przeglądów pomieszczeń biurowych i gospodarczych w celu
oceny ich sprawności i stanu technicznego,
b) usuwanie usterek technicznych, w tym:
- dbanie o bezpieczny stan wyłączników elektrycznych, gniazd, lamp i innych odbiorników
w granicach możliwości technicznych,
- dbanie o sprawny stan urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych w granicach
możliwości technicznych,
- dbanie o sprawny stan drzwi, okien, zamków, mebli , itp.
c) wykonywanie prac remontowych pomieszczeń biurowych i gospodarczych w celu
poprawy estetyki tych pomieszczeń, w granicach możliwości technicznych,
d) zastępowanie kierowcy,
e) dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy,
f) dbanie o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi,
g) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Urzędu, według poleceń
przełożonego,
h) zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Urzędu.


Oferujemy:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie brutto: 2 500 - 2 800 PLN


Opis


Wymagania
wykształcenie: średnie zawodowe
Inne wymagania: Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie ponadgimnazjalne techniczne, preferowane średnie.
2. Prawo jazdy kat. B. 3. Aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV. 4. Znajomość podstaw elektryki, hydrauliki, prac malarskich i porządkowych.5. Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 6. Nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe: 1. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
2. Znajomość prawa budowlanego będzie dodatkowym atutem. Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 80-824Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 z dopiskiem: Oferta Pracy Nr 01/17 w terminie do dnia 28.02.2017 r. do godziny 15.30. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu. Telefon do Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi: (58) 32-64-876.

Dane Pracodawcy
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Polska
pomorskie
m. Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk Podwale Przedmiejskie 30

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.
email:QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV