admin
07-03-19 0 Odsłon


Praca na stanowisku:KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO
kierowca samochodu osobowego

Miejsce Pracy
41-960 Pyrzowice, powiat: tarnogórski, woj: śląskie

Obowiązki:
ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydata na stanowisko kierowca samochodu osobowego Zespołu ds. Obsługi
Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach

- Główne obowiązki:
obsługa i eksploatacja pojazdów służbowych; wykonanie obsługi codziennej przydzielonych na stan pojazdów służbowych; znajomość i przestrzeganie zasad ruchu drogowego w czasie jazdy pojazdami służbowymi; zabezpieczanie pojazdów w celu uniemożliwienia dokonania jego kradzieży oraz przed uruchomieniem go przez inne nieupoważnione osoby; tankowanie pojazdów służbowych; udział w sprawowaniu nadzoru nad stanem technicznym pojazdów oraz sposobem wykorzystywania sprzętu transportowego; dbanie o sprawność, czystość, utrzymanie estetyki pojazdów i miejsca garażowego; prowadzenie ogólnych konserwacji pojazdów oraz dokonywanie drobnych napraw, wymiany opon, czyszczenia i mycia pojazdów; przestrzeganie dyscypliny służbowej, porządku, przepisów bhp i ppoż. podczas tankowania i obsługi pojazdów; kierowanie pojazdów na terminowe przeglądy rejestracyjne i techniczne; prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowanymi samochodami służbowymi, w tym aktualizowanie wykazu przydzielonych pojazdów, odnotowywanie awarii i uszkodzeń, obliczanie zużycia paliw; udział w sprawdzaniu prowadzenia ewidencji wykorzystania środków transportu, prawidłowości zapisów w aplikacji Wyjazdy SG oraz poprawności prowadzenia książek kontroli pracy pojazdów.
- Miejsce wykonywania pracy: ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
- Warunki pracy:
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: wymuszona pozycja ciała, prowadzenie pojazdów służbowych, praca w porze nocnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy: płyny eksploatacyjne pojazdów; narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; Możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.
- Proponowane wynagrodzenie brutto: 2300,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Praca na umowę o pracę na początek okres próbny do 3 miesięcy. Docelowo praca na stałe. Zatrudnienie po rozstrzygnięciu konkursu.
-Praca: 7:30-15:30.
Wymagania niezbędne:
- ukończony 18 rok życia;
- posiadanie dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania samochodem osobowym;
- sprawność fizyczna i psychiczna do kierowania pojazdem;
- posiadanie umiejętności kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę;
- umiejętność pracy w zespole;
- dokładność systematyczność;
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE.
Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie średnie techniczne;
- posiadanie prawa jazdy kategorii D i/lub C;
- umiejętność wykonywania drobnych napraw pojazdów;
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).

Oferujemy:
Umowa o pracę na okres próbny
Wynagrodzenie brutto: od 2 300 PLN
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2300,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Praca na umowę o pracę na początek okres próbny do 3 miesięcy. Docelowo praca na stałe. Zatrudnienie po rozstrzygnięciu konkursu.

Opis


Wymagania
wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Inne wymagania: Wymagania niezbędne:
- ukończony 18 rok życia;
- posiadanie dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania samochodem osobowym;
- sprawność fizyczna i psychiczna do kierowania pojazdem;
- posiadanie umiejętności kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę;
- umiejętność pracy w zespole;
- dokładność systematyczność;
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE.
Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie średnie techniczne;
- posiadanie prawa jazdy kategorii D i/lub C;
- umiejętność wykonywania drobnych napraw pojazdów;
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).

Dane Pracodawcy
ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU
Polska
śląskie
tarnogórski
Ożarowice
Pyrzowice Dąbrowskiego 2

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.(32) 414-41-39, (43) 414-43-42.
email:


Telefon: (32) 414-41-39, (43) 414-43-42

QR code

Inne oferty pracy:

BuyCoinNow

miracle telecom


Donate Bitcoin

Kategorie

Strona główna - Oferty Pracy

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV