admin
06-12-17 0 Odsłon

Praca na stanowisku:INSPEKTOR (DS. ŻYWNOŚCIOWYCH)
W SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJ
WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

Miejsce Pracy
Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, powiat: kętrzyński, woj: warmińsko-mazurskie

Obowiązki:
-bieżące prowadzenie elektronicznej ewidencji ilościowo-wartościowej gospodarki materiałowej, ewidencji wyposażenia działu żywnościowego, pozostałych środków trwałych, środków czystości i środków jednorazowego użytku Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej celem prawidłowego ewidencjonowania składników majątkowych,
-bieżące prowadzenie książki kontowej w układzie analitycznym i zadaniowym, sprawdzanie, przygotowywanie oraz opisywanie operacji finansowych związanych z opłatami za materiały, usługi, sprzęt, środki czystości i jednorazowego użytku. Realizowanie opłat za dostawy, usługi w oparciu o aktualnie zawarte umowy i warunki zamówienia w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych,
-prowadzenie miesięcznych rozliczeń i naliczeń równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze według odrębnych norm żywnościowych oraz ryczałtów za wyżywienie psów służbowych, włącznie z wprowadzeniem tych należności do systemu płacowego celem prawidłowego rozliczenia należności,
-bieżące sporządzanie dowodów księgowych przychodowo-rozchodowych sprzętu żywnościowego, środków czystości i środków jednorazowego użytku. Uzgadnianie miesięczne ewidencji głównej składników majątkowych z ewidencją magazynu żywnościowego. Branie udziału w przeprowadzaniu przeklasyfikowania wybrakowania- likwidacji oraz kwartalnego spisywania ubytków naturalnych mienia działu żywnościowego,
-opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie sprzętu żywnościowego i równoważników za wyżywienie psów służbowych celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania logistycznego. Sporządzanie kwartalnych stanów zaangażowania środków finansowych oraz sporządzanie półrocznych analiz finansowych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z ewidencją ilościowo-wartościową magazynu żywnościowego,
-sporządzanie bieżących i okresowych analiz i sprawozdań dotyczących obrotu rzeczowymi składnikami majątku działu żywnościowego na potrzeby Oddziału i Komendy Głównej Straży Granicznej,
-kompletowanie, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.


Oferujemy:
Umowa o pracę w zastępstwie
Wynagrodzenie brutto: od 2 370 PLN
praca w godz. 07:30-15:30

Opis


Wymagania
wykształcenie: średnie zawodowe, kierunek: administracyjne
Inne wymagania: Wymagania niezbędne:
wykształcenie: średnie administracyjne,
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia w administracji publicznej,
znajomość przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
komunikatywność,
argumentowanie,
umiejętność pracy w zespole,
analityczne myślenie.

Wymagania dodatkowe:
wykształcenie: wyższe administracyjne,
znajomość przepisów z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych,
udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu księgowości.


Dane Pracodawcy
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Polska
warmińsko-mazurskie
kętrzyński
Kętrzyn
Kętrzyn Gen. Władysława Sikorskiego 78

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.(89) 750 30 83
email:
www.wm.strazgraniczna.pl

Telefon: (89) 750 30 83

QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV