admin
16-02-17 0 Odsłon

Praca na stanowisku:ASYSTENT RODZINY
asystent rodziny

Miejsce Pracy
83-221 Osiek, powiat: starogardzki, woj: pomorskie

Obowiązki:
Zadania asystenta rodziny zostały określone w art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z póżn. zm.)

Oferujemy:
Umowa zlecenie
Wynagrodzenie brutto: od 830 PLN
1/4 etatu zgodnie z art. 750 KC

Opis


Wymagania
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: pedagogika/psychologia/socjologia/nauki o rodzinie/praca socjalna
Inne wymagania: Konieczne:
- wykształenie wyższe jak wskazano powyżej lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dane Pracodawcy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Polska
pomorskie
starogardzki
Osiek
Osiek Wyzwolenia 2

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.58 582 12 23
email:gopsosiek@poczta.onet.pl
http://bip.gopsosiek.pl

>http://bip.gopsosiek.pl


Telefon: 58 582 12 23

QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV